ORAL PRACTICE: QUESTIONS & ANSWERS

Thức ăn và hiệu ăn

Click on the RED button to record your saying


FIRST, click on the NEXT button to START.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Then record your answer
5. Click on NEXT to view the script of the question.
6. Click on DELETE to go to the next question.
Em thích ăn loại thịt nào nhất?
Thế còn rau, em không thích ăn những loại rau nào?
Gần đây có một hiệu ăn Nhật ngon lắm, mình đi ăn thử nhé!
Em thích ăn những loại trái cây nào nhất?
Em thích ăn món thịt bò nào nhất?
Em có biết nấu món ăn Việt nào không? Món nào?
Gọi mỗi món một đĩa để ăn thử.
Trong các món gà, món nào ngon nhất?
Em đã ăn món tráng miệng Việt Nam bao giờ chưa? Em ăn món gì?
Cho tôi một bát phở bò và một chai bia.
Một tuần em đi ăn hiệu mấy lấn? Em thường đi hiệu nào?
Mỗi tuần em ăn cá hay tôm mấy lần?
Chị cho tôi một bàn bốn người.
Gọi món nào đừng quá cay. Tôi không ăn cay được.
Anh cho tôi xem thực đơn.
Hiệu ăn Việt em thích nhất là hiệu nào? Ở đâu?
Cô cho tôi thêm hai đôi đũa và một cái thìa canh.
Anh ơi, tính tiền đi.