- Bui Van Bao's Illustrated Vietnamese History Series -

Chử Đồng Tử

 


Vua Hùng Vương thứ ba có một cô công chúa rất đẹp tên là Tiên Dung. Nàng chỉ thích dùng thuyền buồm đi chơi trên sông biển. Lúc bấy giờ ở ven sông kia, có hai cha con Chử Vy Vân và Chử Đồng Tử sinh sống. Họ rất nghèo nên chỉ có năm vuông vải để thay nhau đóng khố, khi đi ra chợ mua bán.

 


Trước khi chết, Chử Vy Vân dặn con giữ lại cái khố để che thân. Nhưng Chử Đồng Tử rất thương cha và không nỡ giữ lại cái khố cho mình. Chàng chôn cha với cái khố. Từ đó, chàng sống trần truồng, thường ngâm mình dưới nước để câu cá hoặc đổi cá lấy gạo ở các thuyền buôn qua lại trên sông.

 

Đến khi thấy thuyền công-chúa Tiên Dung sắp tới, Chử Đồng Tử liền chạy vào cạnh bụi cây, lấy cát phủ lên, che kín người để trốn. Nào ngờ Tiên Dung thấy phong cảnh nơi này đẹp, liên cho thuyền đậu lại. Rồi nàng truyền lệnh vây màn chung quanh trên bãi cát để tắm mát.


 
Nào ngờ khi dội nước tắm, Tiên-Dung thấy thân hình Chử Đồng Tử lộ ra. Chàng sợ hãi toan chạy thì Tiên Dung gọi lại, cho là do số trời mà ra. Nàng bảo chàng mặc áo quần và lấy làm chồng. Vua Hùng Vương biết tin, giận lắm, truyền lệnh cấm cửa, không cho công chúa vào cung nữa.


Tiên Dung và Chử Đồng Tử đi khắp đó đây và được nhà sư Pháp Quang tặng cho một cây gậy và một cái nón. Tối đến nơi nào, cắm gậy và che nón lên, là có thành quách, cung điện hiện ra để ở. Sáng dậy, nhổ gậy lên thì nhà cửa đều bay lên trời đem theo cả Tiên Dung và Chử Đồng Tử.
 


(converted to VN Unicode font by Lê Phạm Thúy-Kim)

Copyright 1997, Kicon