bèo

Definition:

1. dirt cheap
2. bad quality
   
Example: -Áo chị mặc đẹp thế, mới mua hả?
  -Ừ, mình mua hàng thanh lý đấy mà. Giá bèo thôi!
   
  -Cửa hàng 99 cents thì cái gì mà chẳng bèo? Tiền nào của nấy mà lị!
   
  -Cái váy này trông bèo thế này mà họ hét chị hai trăm ngàn hả?
   
Etymology:


Bèo (water-fern) can be found easily in a pond in a country side of Vietnam, so bèo as slang refers to something that is dirt-cheap and/or of bad qualities.

Word usage in authentic materials:1. 'Tiệc buffet giá 'bèo', chất lượng cũng 'nghèo'


http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/02/3B9F3850/

2. Nhà trọ giá" bèo": 3.500 đồng/đêm
http://www.vnn.vn/giaoduc/tuyensinh/2005/07/464727/
   
Practice: -Write two mini-dialogues using bèo
  -Find the way to use bèo in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 7, 2007