bí kíp

Definition: bí quyết, cẩm nang = knack, tip, secret-of-the-trade
   
Examples: -Ê, mày giỏi vi tính quá, truyền lại cho tao một ít bí kíp đi.
   
  -Bí kíp để cưa đâu đổ đó là gì vậy, Chinh?
   
 Etymology:


Bí kíp is the term first used in Chinese martial art stories where martial art masters usually choose one of their best students to pass on their secret-of-the-trade.
   
Language use in authentic materials:


1)  "Bí kíp" học Anh văn
http://www.vnn.vn/giaoduc/tuyensinh/bikip-hoc/2006/03/548910/

2)   Những bí kíp dành cho Hoa Hậu Thế Giớii 2010
http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/7/15/250523.tno  

   
Practice: -Write two mini-dialogues using bí kíp
  -Find the way to use bí kíp in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006