chém đẹp

Definition: to charge an outrageous price
   
Example: A: Cái túi xách tay này mà 100.000 ngàn hả? Đắt quá vậy?
  B: Ừ, mới về VN lớ ngớ nên tao bị mấy nàng ở chợ BT chém đẹp!
   
  A: Thằng Kiệt bây giờ học ở đâu vậy?
  B: Mẹ nó chạy cho nó vào học trường chuyên LHP rồi.
   
Etymology:


-chém literally means to cut (with a sword) or to guillotine. Chém đẹp is to cut with a sword skillfully or beautifully!
   
Word usage in authentic
materials:

-Xe đò về miền Tây “chém đẹp” hành khách trong ngày Tết
http://vietnamnet.vn/kinhte/thitruong/2006/01/537298/

  -Nhà trọ, mùa 'chém đẹp'
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/08/3B9B2EAD/
   
Synonym: cắt cổ - to cut someone throat
   
Practice: -Write two mini-dialogues using chém đẹp.
  -Find the way to use chém đẹp in your conversation with a native speaker of Vietnam today!


*Source of illustration: http://www.rotten.com/library/death/execution/guillotine/Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006