cưa


Elephant courtship

Definition:

tán, tán tỉnh = to court, courtship
   
Examples: -Làm cách nào để cưa được nàng đây?
   
  -Bí kíp để cưa đâu đổ đó là gì vậy, Chinh?
   
 Etymology:


Cưa (literally means to saw) as slang refers to "to court" someone. Cưa used to be cua (borrowed from cours in French) which has the same meaning, to court someone.
   
Word usage in authentic materials:

1) À, tán làm sao để cưa đổ đuợc đối phuơng thì..hôm nào “bà bà” có hứng sẽ truyền lại vài chiêu cho bạn trẻ nào thích nhá..
http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=3QCn%2B6fOz9z9VZ6go7jJGQ%3D%3D

   
  2) Cẩm nang cưa gái dành cho nerd và dân kỹ thuật
  http://my.opera.com/luKanium/blog/show.dml/401322
   
Practice: -Write two mini-dialogues using cưa
  -Find the way to use cưa in your conversation with a native speaker of Vietnam today!

*Source of photo: http://www.treknature.com/gallery/Asia/India/photo49104.htmWeb Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006