cửu vạn

Definition:

a person who works a menial laborer or as a porter who has to carry heavy things on his/her back.
   
Example:


1) Hồi mới ra Sài Gòn, anh Minh phải làm nghề cửu vạn ở bến tàu hơn một năm.
   
  2) Trưa mai, chúng tôi cần ba người cửu vạn đến dọn nhà. Anh tìm giúp tôi nhé!
   
Etymology:


Cửu vạn is the name of a card of tổ tôm cards. This card has a picture of a person who is a laborer carrying a heavy load on his back. So cửu vạn as a slang refers to those who work menial job or porter who carry heavy things.
  http://www.thuvienvietnam.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=193
   
Word usage in authentic
materials:Đó là những người lao động ngoại tỉnh phiêu dạt về đất Hà thành kiếm cơm mà người ta vẫn gọi là cửu vạn.
http://www.jobvn.com/tuyendung/jsp/News.jsp?cid=7&nid=4342
   
Practice: -Write two mini-dialogues using cửu vạn.
  -Find the way to use cửu vạn. in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006