dế

Definition: điện thoại di động = cellular phone
   
Example: A: Dế này đẹp quá! Bao nhiêu đấy?
  (Chiếc điện thoại di động này đẹp quá! Bao nhiêu đấy?)
  B: Chỉ có một vé/chai thôi.
   
  A: Đi đâu đấy?
  B: Mình đang tìm mua một dế xịn.
  (Mình đang tìm mua một chiếc ĐTDĐ xịn.)
   
Etymology:


dế, literally means cricket, refers to a cellular phone since it is small and its ringtones could sound like a cricket.
.

   
Word usage in authentic materials:

Đằng sau dế xịn.
http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2005/12/3B9B52C0/

   
Practice: -Write two mini-dialogues using "dế."
  -Find the way to use "dế" in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006