ghẹ

Definition: con gái trẻ = chick
   
Example: A: Ăn xong tụi mình ghé quán Sao nhé!
  B: Đi thì đi. Thế nhưng ở đó có nhiều ghẹ đẹp không?
   
  A: Chiều qua tớ thấy cậu đi với con ghẹ nào vậy?
  B: À, Hồng. Mình mới quen tuần trước.
   
Etymology:

ghẹ literally means a type of blue crabs. This somewhat offensive term is used mostly by young men living in the city.
   
Synonym: ghệ; ghề
   
   Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 23, 2007