(cáo) giả nai

Definition:
giả vờ ngây thơ/vô tội = pretending to be innocent/meek/gentle
   
Example:

1) Khi hải quan hỏi tại sao đem nhiều đĩa DVD vậy, tôi giả nai nói là của các bạn tặng làm kỷ niệm.
   
  2) Cô nàng này dữ như chằn nhưng gặp người mới quen thì cứ giả nai!
   
Etymology:


Cáo = fox; giả = to pretend; nai = doe. Fox represents someone who is cunning while doe represents innocence. So, when someone is giả nai, that person is pretending to be innocent/gentle/ignorant.
   
Word usage in authentic
materials:1)  Làm cách nào để biết nàng đang "giả nai"?
http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/Lam-sao-de-biet-nang-dang-gia-nai/2008/5/234021.vip


2) Giả nai một chút, như thể bạn chẳng hề biết từ nãy đến giờ có người đang “soi” đôi môi của mình từng milimet vậy.
http://www.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2006/8/136371.vip

   
Practice: -Write two mini-dialogues using (cáo) giả nai.
  -Find the way to use (cáo) giả nai. in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006