hai lúa

Definition: 1) nhà quê = hick, country bumpkin, hillbilly
  2) ignorant
Example: A: Thành là ai, anh biết không?
  B: Biết chứ. Thành là cái anh chàng hai lúa lúc nãy mình vừa gặp đó.
   (Biết chứ. Thành là cái anh chàng nhà quê lúc nãy mình vừa gặp đó.)
   
  A: Chị biết thiết kế trang web không?
  B: Ô, cái này thì tôi "hai lúa" lắm!
   (Ô, cái này thì tôi chả biết gì cả!)
   
Etymology:


Hai is a popular name in the country side of South Vietnam and lúa is, of course, rice. Hai Lúa is the name of a main character played by Lý Huỳnh in the film Vùng gió xoáy that first came out in 1980 in Vietnam.
   
Word usage in authentic materials:

http://www.baocantho.com.vn/vietnam/saodongbang/34256/

 

   
Practice: -Write two mini-dialogues using hai lúa.
  -Find the way to use ghẹ in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006