mì ăn liền

Definition:

mì gói (instant noodles) = something that is not of good quality nor required much time, effort, and resources to be completed.
   
Example: A: Bạn đã xem phim Gái Nhảy chưa?
  B: Chưa. Nhưng mình nghe nói đó là một cuốn phim mì ăn liền cao cấp, phải không?
   
  A: Học xong khoá này là học viên được cấp một cái bằng tốt nghiệp đó.
  B: Trời ơi, cái bằng kiểu mì ăn liền đó đâu có giá trị gì!
   
Etymology:Mì ăn liền. Mì = wheat noodles; ăn liền = eat right away/immediately or instant noodles only take a minute or two to be ready to serve. Mì ăn liền, a derogatory term, refers to something that is NOT of good qualigy nor required time, effort, and resources to be completed.
   
Word usage in authentic materials: http://www.vnn.vn/cntt/2006/06/580293/
http://www.vietnamnet.vn/bandocviet/2006/01/530509/
http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/324579
   
Practice: -Write two mini-dialogues using mì ăn liền.
  -Find the way to use mì ăn liền in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006