mít ướt

Definition:
hay khóc, dễ khóc; mau nước mắt = sensitive, to cry easily
   
   
Example: 1) Bạn gái mình mít ướt quá, hễ xem phim buồn là cô ấy khóc sướt mướt.
  (Bạn gái mình hay khóc/dễ khóc/mau nước mắt quá, hễ xem phim buồn là cô ấy khóc sướt mướt.)
   
  2) Cái tính mít ướt của Thuỷ làm mình khổ quá!
  (Cái tính hay khóc/dễ khóc/mau nước mắt của Thuỷ làm mình khổ quá!)
   
Etymology:


mít = jackfruit; ướt = wet, mushy. Mít ướt, literally is a type of mushy and stringy jackfruit which many people cannot stand to eat more than a couple sections of this fruit. So, when someone is too sensitive or too emotional and can cry easily, that person is "mít ướt".
   
Word usage in authentic materials: 1) "Ở lớp, Vân có đến hai biệt danh - “mít ướt” (vì hay khóc) và “xì dầu” (vì có nước da ngăm ngăm rất mặn mòi)."
http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2005/4/4/79294.tno
   
  2) "Tôi thích kết bạn bốn phương, không kể nam hay nữ. Tính tình hoà đồng, thẳn thắn, trung thực, hơi dữ, mau nước mắt(mít ướt ^_^)... "
http://www.vietnamsingle.com/view.asp?ID=163608
   
Practice: -Write two mini-dialogues using mít ướt
  -Find the way to use mít ướt in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006