siêu = slang

Definition: super
   
Example: A: Con dế xịn của tớ là loại siêu mỏng!
 

B: Ồ, cho mình xem nào!

   
  A: Mình mê máy truyền hình siêu phẳng nhưng không có tiền mua.
 

B: Ừ, loại này còn đắt quá!

   
Word usage in authentic materials:

http://www.webmuaban.com/?mode=ads&siteid=259804
http://www.webmuaban.com/?mode=ads&siteid=283348

   
Practice: -Write two mini-dialogues using siêu.
  -Find the way to use siêu in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 8, 2006