Nam
Tớ mới mua một "dế cực xịn", mới ra lò.
Hải: Đúng là "hai lúa"! "Dế" này "xưa rồi diễm"! Tớ xài cái này lâu rồi!
Nam: "Xạo bà cố"! Nhìn lại đi, nó mới ra lò tuần trước đó.
Hải: Xạo "chết liền". Không tin thì hỏi thằng Huy đi!

**Written by QM, participant of VASI 2006


Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated: August 12 2006

 

Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 8, 2006