hơi bị..; hiền như nai; quậy; chạy mất dép; cáo giả nai; tiền khô cháy túi

Khôi
Anh Hùng ơi! Nghe nói bạn gái anh "hơi bị dễ thương" và "hiền như nai", phải không?
Hùng

Dễ thương thì có nhưng hiền thì không hề. Quen nhau một thời gian rồi mới biết cô ấy cũng "quậy" và ăn chơi lắm! Nghe nói nhiều anh "chạy mất dép" rồi!
Khôi Thế thì cô ấy là "cáo giả nai" rồi! Nhưng chịu khó vậy vì cô ấy đẹp như tiên mà!
Hùng

Chịu khó cũng được nhưng mà hơi khó chịu. Tuần nào cô ấy cũng đòi đi shopping. "Tiền khô cháy túi" rồi.

*Written by Kosal, participant of VASI 2006

Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated: August 12 2006