tám; bà tám

A:
Tối nay rảnh không, đi uống cà phê!
B: Có gì vậy?
A: Có gì đâu. Gặp nhau "tám" chơi thôi mà.
B: Mày thì lúc nào cũng "tám". Đúng là "bà tám" có khác.

*Written by Bích-Châu, instructor of VASI 2006

Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated: August 12 2006

 

Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 8, 2006