chạy mất dép

CHỈ TẠI THỜI TIẾT

- Cậu nói mình đã chuẩn bị "phao" rất kỹ trước kỳ thi, sao lại để bài kém vậy ?
- Cũng tại thời tiết.
- Thế nghĩa là sao ?
- Mình chép tài liệu vào chiếc quạt giấy, ai dè hôm thi trời trở rét đột ngột, thế là không dám đem quạt ra .


Ngô Thị Lụa

Nguồn: http://ngoc12345.tripod.com/id5.html


Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated: September 10, 2006