xế hộp

Definition: xe hơi; ô tô = automobile
   
Example: -Nó mới tậu được một chiếc xế hộp nên chảnh lắm.
  (Nó mới tậu được một chiếc xe hơi nên làm bộ lắm.)
   
Etymology:

Xế means vehicle in Sino-Vietnamese. Hộp is a box. So xế hộp, a vehicle with a "box" refers to an automobile
   
Related term: xế nổ = xe máy (motorcycle)
  Thế nên, giới trẻ không chỉ xài đồ đắt tiền, hiếm người có nổi, mà còn dụng công “make up” cho xế nổ.
http://www.xuancau.com.vn/index.php?option=content&task=view&catid=
86&id=230&Itemid=227
Word usage in authentic materials:1) " Xế hộp" hiểu được ... tiếng người?
http://www.vnn.vn/cntt/2006/01/536857/


2) Sang trọng nghề sửa chữa "xế hộp"
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/sanh/105728/
   
Practice: -Write two mini-dialogues using xế hộp
  -Find the way to use xế hộp in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006