Chiếc thuyền nan

 
Music & Lyric: Minh Lương & Hồ Tấn Vinh
Singer: Uyên Thy


GRAMMAR NOTES

-Đi tới Tô ki ôtới/đến (prep.)
(Northern dialect)


*As a preposition, tới/đến can be placed before a place and between two time lines, as in:

-Từ nhà chị tới/đến trường mất bao lâu?
How long does it take to go from your house to school?

-Anh sẽ ở đây từ mấy giờ tới/đến mấy giờ?
From what time to what time you are going to be here?
     
  tới/đến (v.) - to come, to arrive -Sáng nay chị đến/tới trường lúc mấy giờ?
What time did you come to school this morning?
    -Tôi đến lúc 10 giờ rưỡi sáng.
I came at 10:30 a.m.
     
-Mình muốn thêm béo phì thì đớp cơm cà ri. thì (conjunction)

*Different uses of thì:
    1. Thì used to indicate the outcome of a situation or of a condition as in:
(Khi nào) + SITUATION THEN OUTCOME
Khi nào tôi có tiền thì

tôi đi Việt Nam

Đến cuối phố thì rẽ trái.
(Nếu +) CONDITION THEN OUTCOME
Nếu tôi đi Việt Nam thì tôi sẽ học tiếng Việt.
Anh ấy có tiền thì sẽ mua ô tô.

*Note: Khi nào and nếu can be omitted.  
    2. Thì used to announce an unexpected event while one is doing something as in:

-Hôm nay tôi đi bộ đến chợ thì trời mưa
.
-Today I was walking to the market then it rains
   

3. (còn) … thì … used to indicate a contrast
-Hôm nay tôi có lớp, (còn) ngày mai thì không.
-Today I have class [but] not tomorrow.
(Lit: …, (as for) tomorrow then no)

-Đi Sapa bằng tàu mất 8 tiếng còn đi bằng xe khách thì mất một ngày.
-It takes 8 hours to go to Sapa by train while it takes one day to go by coach.

-Sang năm tôi đi Việt Nam chơi còn bạn tôi thì phải đi làm.
-Next year I am going to Vietnam while my friend will have to work.

     
     


*Source: Lets's Speak Vietnamese by Lê Phạm Thuý-Kim & Nguyễn Bích Thuận
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
""