Chiếc thuyền nan
Music & Lyric: Minh Lương & Hồ Tấn Vinh
Singer: Uyên Thy