Con gái bây giờ

Music & Lyric: Quốc Hùng
Singers: Hạ Vy and Johnny Dũng

VOCABULARY IN CONTEXT

phũ phàng (adj.)

Khi say rượu, anh ấy đối xử rất phũ phàng với vợ con.
ngỡ ngàng (adj.)

Khanh rất ngỡ ngàng khi mới sang Mỹ học.
cắm đầu (adv.)

Họ cắm đầu làm bài thi vì sắp hết giờ rồi.
(prep.)

Sao anh không để dành tiền đi du lịch?
lỡ làng (adj.)

Sau khi ly dị với chồng, bà Bích thấy cuộc đời mình đã lỡ làng.
thư tình (n.)

Tuần nào tôi cũng viết cho bạn gái một lá thư tình.
(conj.)

Tôi viết thư cho bạn gái mỗi tuần chỉ nhận được một lá thư mỗi tháng.
vu vơ (adj.)

Anh nói vu vơ như thế làm sao tôi hiểu được?
làm ngơ (v.)

Bạn gái tôi còn giận nên khi gặp tôi nàng làm ngơ như không thấy.

làm duyên (v.)

Cô ta làm duyên với anh Giang nhưng anh không thích cô.
giả vờ (v.)

Anh Giang giả vờ như không biết là cô ta thích anh.
quá (adv.)

quá yêu anh Giang nên cô ta đau khổ khi biết anh không yêu cô.
thờ ơ (adj.)

Anh Giang thờ ơ với tình yêu của cô.
đau khổ (v.) or khổ đau

Yêu là sẽ bị đau khổ.
kiếp sau (n.)

Kiếp này không lấy nhau được nên họ hẹn nhau kiếp sau.
giấc mơ (n.)

Cuộc đời của họ là một giấc mơ đẹp.
dễ yêu (adj.)

Vì cô Quỳnh rất dễ yêu nên có nhiều anh chàng thích cô.