Con gái bây giờ

Music & Lyric: Quốc Hùng
Singer: 
Quốc Hùng
Biết yêu là phũ phàng,
Biết yêu là ngỡ ngàng
Sao ta cứ cắm đầu mà yêu

Biết yêu là lỡ làng,
Viết thư tình cho nàng
Mà sao nàng vu vơ làm ngơ

Con gái bây giờ thích làm duyên
Con gái bây giờ hay giả vờ
Con gái bây giờ thích làm ngơ
Con gái bây giờ quá thờ ơ


Con gái bây giờ thích làm duyên
Con gái bây giờ hay giả vờ
Con gái bây giờ thích làm ngơ
Con gái bây giờ quá thờ ơ

Ta biết yêu là sẽ đau
Ta sẽ yêu nàng kiếp sau
Xin giống như một giấc mơ
Vì con gái bây giờ
Vì con gái bây giờ quá yêu và dễ yêu

Ta biết yêu là sẽ đau
Ta sẽ yêu nàng kiếp sau
Xin giống như một giấc mơ
Vì con gái bây giờ
Vì con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu
Vì con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu