Developed for intermediate learners of Vietnamese

Không

Nhạc và lời : Nguyễn Ánh 9


TRƯỚC KHI NGHE:

Hãy trả lời những câu hỏi sau trước khi nghe bài KHÔNG.

1.  Bạn nghĩ tại sao nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 "nói" KHÔNG?  

2.  Ông muốn nói không cho những điều gì? Và nói với ai?

3.  Bạn nghĩ tâm trạng của ông như thế nào qua bài hát này?  Vui, buồn, giận hay ghét?

4.  HỌC TỪ VỰNG MỚI

HÃY NGHE:

Hãy lắng nghe rồi trả lời những câu hỏi sau:
Ca sĩ:  Elvis Phương

1.  NA9 nói KHÔNG với ai?

2.   Điều đầu tiên nhạc sĩ nói không là: "Không _____________________________________"

3.   NA9 KHÔNG CÒN ______________________  vì _____________________________.

SAU KHI NGHE:

1.   Tập hát bài hát này với lời bài hát và nhạc đệm piano không lời.

2.     Đọc một bài viết về Nguyễn Ánh 9 sau đây để biết về ông và tại sao, khi nào ông viết
        bài Không.  

        a.   Năm nay ông bao nhiêu tuổi?  Ông sinh ở đâu?  Đã học ở đâu?

        b.   Ông học chơi nhạc cụ nào từ nhỏ?

       c.    Ông làm bài KHÔNG trong dịp nào?  Tại sao?

       d.    Ca sĩ nào hát bài KHÔNG lần đầu tiên và ca sĩ nào nổi tiếng với bài hát này?

3.   Nghe thử một đoạn bài KHÔNG được hát bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật.

4.   Bây giờ bạn có thể đặt lời tiếng Anh cho bài hát KHÔNG không?  Thử bắt đầu với...

     " No, no!  I no longer, no longer loving you!"


©2009 Lê Phạm Thuý-Kim
Arizona State University

Last updated September 15, 2009