Meo Meo Meo

rửa mặt - to wash one's face - yet còn - still
chẳng được - cannot liếm mép - to lick one's lips
liếm láp - to lick
ngồi - to sit
khăn mặt - wash cloth
đau mắt - to have pink eyes khóc - to cry


Karaoke with lyrics


Bé Xuân Mai trình bày

 


Home