Developed for intermediate learners of Vietnamese

Nắng quê hương


nhạc và lời:  Nguyệt ÁnhTRƯỚC KHI NGHE

1.  Khí hậu ở Việt Nam như thế nào?  Miền trung và miền nam có mấy mùa? Bạn thích mùa
     nào hơn?  Tại sao?  

2.  Khi một người phải sống xa quê hương, người này thường nhớ đến những kỷ niệm và
     hình ảnh gì của quê hương khi nghĩ đến quê nhà?


3.  Đọc tên bài hát "Nắng quê hương", em nghĩ nhạc sĩ sẽ nói đến những gì trong bài hát và
     những hình ảnh gì sẽ được nhạc sĩ mô tả? 

4.  Bạn nghĩ đây là một bài hát buồn hay vui?  Tại sao thế?

5.  Học thêm từ vựng mới

HÃY LẮNG NGHE

A.  Bây giờ hãy lắng nghe bài hát để xem những gì bạn đã đoán có đúng không và trả lời
     những câu hỏi sau:

       1.    Đây là một bài hát ____________ vì ___________________________________

      2.   "Nắng quê hương" nói về ____________________________________________

       3.    Nhạc sĩ nhớ đến ___________________________________________________

      4.    Nhạc sĩ đã so sánh những gì trong bài hát?

B.    Hãy nghe lại bài hát này một lần nữa và điền lời của bài hát vào những chỗ trống.

C.    Nghe bài hát này cùng với lời bài hát.    Nghe nhạc và đọc lời bài hát

SAU KHI NGHE

Hãy tưởng tượng bạn có một người bạn rất thân (nam hay nữ cũng được) cùng học trung học với bạn (hay người yêu). Bây giờ bạn và người này sống xa nhau.  Viết một lá thư / thư điện tử cho người này để hỏi thăm, nhắc lại những kỷ niệm người bạn này (hay người yêu) và em đã có (khi trời mưa hay trời nắng hay trời bão, trời tuyết) và cho người bạn này biết và hiểu bạn đang nhớ người ta như thế nào.

©2008 Lê Phạm Thuý-Kim
Arizona State University

Last updated March 22, 2008