Nắng quê hương

Hãy lắng nghe bài hát và điền lời bài hát vào những chỗ trống. MỖI chỗ trống điền MỘT từ.Sài Gòn còn không em?
Ta tìm đâu
Những ngập
quầy hoa, đá

Nắng Sài Gòn còn không em?
Hai bóng bên
Nắng xanh màu mắt biếc
làm tóc em ...

Sài Gòn, ôi Sài Gòn!
Bờ đại dương em còn chờ ngóng
Ta ra đi quay về
Rồi ai đón đưa em...

bên này lắm em ơi!
mình anh lê trên đời
ngăn cách đôi nơi
như nước mắt

Nắng bên này lắm em ơi!
Một mình anh lê trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng
Nhưng sao bằng nắng quê hương....