Nếu xa nhau

Hãy nghe bài hát và điền lời nhạc vào chỗ trống. MỖI một chỗ trống là MỘT từ.


Nếu xa nhau, anh xin làm
em... dài những tháng
buồn... buồn đời anh bấy lâu
sầu...
Nếu xa nhau, anh xin làm
em ngày buồn
buồn... buồn
trời, tình về trong
Cùng tháng năm cuối trời
Biết bao giờ thôi
Giữa tháng ,
Em có nghe chăng ?
Hôm nào... anh đã hát cho em
Trời đã , thôi anh làm
những đêm dài
Biết bao giờ tình yêu thôi
Biết bao giờ đời anh thôi