Tình khúc buồn


nhạc và lời: Ngô Thụy Miên

ca sĩ: Ngọc Lan

 


PHẦN A: Trước khi nghe


1. Bạn đã nghe bài Tình khúc buồn bao giờ chưa? Mới đọc tựa bài hát, bạn nghĩ đây là một bài hát nói lên tâm sự của ai? Một người nam hay một người nữ?

2. Tâm sự của người này như thế nào? Cuộc tình của người này ra sao?
PHẦN B: Hãy lắng nghe

1.  

2. Khi nghe xong bài hát, bạn thấy đây là tâm sự của một người nam hay nữ?

3. Cảm tưởng của bạn như thế nào sau khi nghe bài hát?

4. Hãy nghe lại một lần nữa rồi điền lời của một đoạn trong bài hát. Nhấn bên phải của chuột vào BÀI TẬP NGHE và chọn Open in New Window.


Lời bài Tình khúc buồn

 PHẦN C: Sau khi nghe

1. Nghe lại bài hát này với lời bài hát và hình ảnh của ca sĩ Ngọc Lan do Don Truong thực hiện để tưởng nhớ người nữ ca sĩ quá cố này. (Hình ảnh của ca sĩ Ngọc Lan không phải là để minh họa lời bài hát.)

2. Qua lời bài hát, những hình ảnh nào đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên dùng để ví với người con gái trong bài hát Tình khúc buồn?

3. Theo ý bạn, tại sao tác giả lại chọn những hình ảnh này? Bạn có đồng ý với sự lựa chọn đó không? Tại sao thế?

4. Bạn thấy cuộc tình trong bài hát này có điểm gì đặc biệt? Tại sao vậy?

5. Bạn có thấy lời bài hát cũng có thể là một bài thơ mới không? "Bài thơ mới" này được làm theo thể thơ nào? Cách gieo vần của bài thơ này ra sao?

 


Learning VN through Songs