Tình khúc buồn

  


ca sĩ:  Tuấn Ngọc

Em như một
cầu mong chẳng
Em như một
mà ta hằng ,
Sẽ ru ta
một ngày thoáng mây đưa.

đã như ...
Em như
dìu ta vào .
Em như
quyện ta ,
Sẽ qua đi
tình rồi cũng , ...