Và tôi cũng yêu em

Music & Lyric: Đức Huy
Singers: Đức Huy, Đon Hồ và Henry Chúc

LEARNING  VOCABULARY

Tiếng chim hót đầu ngày chim hót birds sing
Con đường ngập lá vàng... ngập lá vàng full of yellow leaves..
Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa hương vị aromatic flavor
Mái tranh dưới hàng dừa mái tranh thatched roof
Bữa cơm canh cà và điếu thuốc điếu thuốc cigarette
Giấc ngủ không mộng mị mộng mị nightmare
Yêu em rộn ràng rộn ràng excited
Yêu em nồng nàn nồng nàn be passionate
Đấu vui với bạn bè đấu [láo] to chit chat
Tôi yêu những gì đến tự nhiên tự nhiên naturally
Yêu trăng sáng ngày rằm trăng sáng ngày rằm bright moon on the 15th of lunar calendar
Yêu em chứa chan chứa chan overflow


Và tôi cũng yêu em                       Next