Và tôi cũng yêu emListen to the whole song ONCE first. Then, listen again while filling in all the gaps: one word per gap. After that, press "Check" to check your answers. You can click on the "[?]" button to get a clue in ENGLISH. Note that you will lose points if you ask for clues!
Tôi yêu xem một hay
Tiếng ngày
Và yêu
Tôi yêu ly càfé buổi sáng
Con đường ...

Tôi yêu vị Tết ngày
Mái dưới hàng
Và yêu trẻ thơ
Bữa cơm canh cà và
ngủ không mị
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em , yêu em ...

Tôi yêu đi bộ dưới hàng
Đấu vui với bạn bè
Và ly rượu ngon
Tôi yêu trong nhà
Tôi yêu những người già

Tôi yêu những gì đến
Những câu nói
Và yêu ngày
Tôi yêu mặc Jean và áo
Yêu ngày
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em , yêu em
Yêu em ....

Và tôi cũng yêu em