Vì đó là em
nhạc và lời: Diệu Hương
ca sĩ: Quang Dũng

                  

 PHẦN A: Trước khi nghe


1. Bạn đã nghe bài hát Vì đó là em của Diệu Hương bao giờ chưa? Mới đọc tựa bài hát, bạn nghĩ đây là
     một bài hát nói lên tâm sự của ai? Một  người nam hay một người nữ?

2. Bạn đoán tâm sự của người này như thế nào? Cuộc tình của người này như thế nào?

3.  Hãy tìm hiểu nghĩa tiếng Anh của một số từ vựng dùng trong bài hát này:   Học từ vựng     Kiểm tra               
PHẦN B: Hãy lắng nghe

1. Nghe Quang Dũng hát:    
2.  
Cảm tưởng của bạn như thế nào sau khi nghe Vì đó là em? Khi nghe xong bài hát này, bạn thấy tâm
       sự và tình yêu của người này như thế nào, giống hay khác với lời đoán của bạn ra sao?


3.   Bạn có nghĩ về người yêu hay người mình yêu giống như người trong bài hát không?  Tại sao thế?  


4.   Theo ý bạn, có nhiều người nghĩ và có quan niệm giống người này  không?  Tại sao vậy?

5.   Hãy nghe lại một lần nữa 
rồi điền lời của một đoạn trong bài hát. Nhấn bên phải của chuột vào
       Bài tập nghe .


6.   Sau khi làm bài tập nghe #5, bạn có thể kiểm tra lại với bài hát Vì đó là em  (karaoke) hay
       Vì đó là em  
(lời bài hát).

 PHẦN C: Sau khi nghe

1.  Qua lời bài hát, những hình ảnh nào đã được nhạc sĩ Diệu Hương dùng để ví (compare) với hình ảnh
      và tình yêu dành cho người yêu?


2.  Theo ý bạn, tại sao tác giả lại chọn những hình ảnh này? Bạn có đồng ý với sự lựa chọn đó không?
     Tại sao thế?

3.  Bạn thấy tác giả đã dùng mỹ từ pháp nào khi viết lời bài hát để nhấn mạnh ý của mình?


 Home