Vì đó là em

Music & Lyric: Diệu Hương
Singer:  Quang Dũng

LEARNING  VOCABULARY
Ta yêu em qua đông tàn  tàn (verb) to draw to an end.
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận tận (adj.) ending, finished
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông mênh mông (adj.) immense; spacious
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi dâng cao (verb) to rise high
Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần ngại ngần (verb) to hesitate
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng dại cuồng/cuồng dại (adj.) be insane
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên vô biên (adj.) boundless, unlimitted 
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si cuồng si (adj.) be delirious
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận sầu hận (adj.) to bear resentment and sadness


Vì đó là em                       Next