Vì đó là em

 
Listen to the whole song again. Then, listen again while filling in all the gaps: one word per gap. After that, press "Check" to check your answers.Không em là
Không em
Không em
Ta yêu em bằng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu

Không
Không bao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến ta
Rồi từng chiều đến mang

Cho dù biết em
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe
Nghe trong ta quên đi
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em đó là em