NICAR17 Sports Data Panel

  • Steve Doig sports data bookmarks (docx)
  • Steve Doig sports data slides (pptx)
  • John Templon's sports stats tips (pptx)
  • Paula Lavigne's sports stats tips (pdf)