Katedra za Slavistiku Univerziteta Adama Mickjeviča u Poznanju


Srpskohrvatski tekstualni korpusi

Srpskohrvatski tekstualni korpusi


VAŽNO: Da bi ste vidjeli znakove specifične za srpskohrvatski jezik, podesite svoj pregledač na ISO-8859-2. Na primjer, u pregledaču Netscape idite u Options, pa u Document Encoding, a na kraju izaberite Central European (ISO)


Uvod

Na ovoj strani možete naći: Neposredne veze do korpusa po tipu, Veze do opštih slavističkih strana, Veze do predmetnih pretraživača i Veze do informacija i programa za različite s tandarde predstavljanja znakova. Ova stranica nije reprezentativna ni u kojem pogledu. Stranica će biti aktuelizirana početkom svakog mjeseca. Autor bi bio izuzetno zahvalan za sve informacije o lokacijama tekstualnih korpusa koje ovdje nisu uvrštene. Sve te informacije biće uvrštene na početku narednog mjeseca. Ako imate takve informacije, najljubaznije molim da mi ih proslijedite na moju adresu

sipkadan@hum.amu.edu.pl
(možete i preko http://www.amu.edu.pl/~sipkadan/ja.htm)


Moje višegodišnje posmatranje internetovskih resursa posvećenih području srpskohrvatskog jezika pokazuje da ogromna količina informacija koje bi mogle biti korisne lingvističke analize tog jezika ili neke od njegovih varijanata (srpske, hrvatske, bosanske ) propada prvenstveno zato što:

Ova, upravo postavljena strana, namijenjena je prevazilaženju prvog problema. Da bi se prevazišla druga dva problema, autor ove strane pokreće inicijativu povezivanja zainteresovanih osoba i planiranja toga šta će se izabirati za smještanje u tekstualne k orpuse, te biranje standarda predstavljanja tekstova. Kako u ovom trenutku politički razlozi onemogućavaju planiranje za srpskorhvatski jezik u cjelini, jedina realna alternativa je zasebno planiranje za svaku od varijanata. Inicijativa planiranja srpskih t ekstualnih korpusa pokrenuta je na listi Srpska terminologija. Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u dogovorima o tome šta stavljati u korpuse i u kojoj formi, zapišite se na tu listu.

 • Subscribe ST-L Ime Prezime


  Strana ima sljedeću strukturu (Pritisnite ono gdje hoćete da idete):

  Neposredne veze do korpusa

  Književni korpusi

  Tehnički

  Arhive diskusijskih lista

  Muzički tekstualni i zvučni korpusi

  Novinski korpusi

  Veze do opštih slavističkih strana

  Veze do predmetnih pretraživača

  Veze do informacija i programa za različite standarde predstavljanja znakova


  Neposredne veze do korpusa


  Književni korpusi


  Tehnički


  Arhive diskusijskih lista


  Muzički tekstualni i zvučni korpusi


  Novinski korpusi


  Veze do opštih slavističkih strana


  Veze do predmetnih pretraživača


  Veze do informacija i programa za različite standarde predstavljanja znakova  Stranu je sastavio i održava

  Prof. dr Danko Sipka
  Katedra za slavistiku
  Univerzitet Adama Mickjeviča u Poznanju, Poljska
  sipkadan@hum.amu.edu.pl

  Posljednja aktuelizacija 4.1.1998.

  (c) 1997-1998 Danko Šipka, sva prava pridržana