Hoàn Kiếm Lake, 
Hà Nội

 

 

 

 

 

 

Vietnamese Riddles and Folk Poetry

The development of this online pronunciation and spelling program is partly funded and  supported by a mini-grant from Less Commonly Taught  Languages (LTCL) of the Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) at the University of Minnesota. 

This site would not have been possible without the creators of the brilliant suite of program called 'Hot Potatoes".

Some Vietnamese idioms, proverbs, and folk poetry with sounds files**
Đồng dao (5 câu) Đồng dao (dài hơn 5 câu)
Bán hồng bán quít
Các loài chim
Chi chi chành chành
Chim sáo
Con gà cục tác
Con mèo trèo cây cau
Con nghé

Các loại bánh
 Kéo cưa lừa xẻ
Lộn cầu vồng

Lúa ngô
Lụt
Sợ ma
Tu húCậu ơi
Chơi bịt mắt
Con cóc
Kéo cưa
Nu na nu nống
Ông Tiên


Thả đỉa ba ba
Thuốc lào
Trời mưa
Vươn vai
Xỉa cá mèSources:
*Ca dao Việt Nam, John Balaban
*Audio commentary on VN folk poetry by John Balaban (mp3, 18.7 mb)
*
Ca dao, tục ngữ Việt Nam online
*
Đồng dao và trò chơi trẻ con, Trần Thị Lai Hồng
*Đồng dao và trò chơi trẻ em,  Trần Xuân Toàn

Con nghé   

Nghé hành nghé hẹ 
Có khôn theo mẹ
Có khéo theo đàn
Chớ có chạy quàng
Có ngày lạc mẹ


 
Trời mưa  

Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái
Con gái có chồng
Đàn ông có vợ
Đàn  bà có con


 

Lụt  

Lụt to lút ngõ

Lụt nhỏ lút đồng,
Lụt xép ướt lông,
Lụt ông ướt nhà,
Lụt bà ướt bếp!


 
Kéo cưa    

Kéo cưa kẽo kịt
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo

Saw back and forth
Work less, eat more
Fall asleep wherever laying down

The saw is taken away
What can you saw with? 

kéo cưa
 
Bán hồng bán quít  

Xu xa xu xít
Bán quít chợ Đông
Bán hồng chợ Tây
Mua thì tới đây
Ba đồng một quả

Xu xa xu xít
Sell mandarin oranges at the East market
Sell persimmons at the West market
Want to buy them, come here
Three bugs for one.           
quả hồng            quả quít
Vươn vai    

Vươn vải vươn vai
Chóng dài chóng lớn
Đi chơi với trẻ
Sống khoẻ sống lâu
Bạc đầu cồi cội [trăm tuổi]

Strech, stretch your shoulder
Soon to be taller, soon to be big
Go out with children
Have a good health and a long life
Until your hair turn white


|


 

               vươn vai
Lộn cầu vồng  

Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười hai
Hai chị em ta lộn cầu vồng


Kéo cưa lừa xẻ  

Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khoẻ
Về ăn cơm trưa
Ông thợ nào thua
Về nhà bú mẹ


Chi chi chành chành  

Chi chi chành chành,
Cái đanh thổi lửa.
Con ngựa chết trương,
Ba vương ngũ đế.
Chấp chế đi tìm

 
Tu hú  

Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim ri
Chim ri là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú

The koel is the magpie's uncle
The magpie is the munia's uncle
The munia is the black-necked starling's aunt
The black-necked starling is the myna is koel's younger brotherchim tu hú

 
Lúa ngô  

Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô...

The cornstalk is the soybean's aunt.
The soybean is the cucumber's brother.
The cucumber is the cassaba melon's cousin
The cassaba melon is the watermelon's mistress.
The watermelon is the corn stalk's uncle.
The corn stalk is the soybean's aunt.

 (translated by Linh Dinh)


lúa ngô


Chim sáo sậu  

Con chim sáo sậu
Ăn cơm nhà cậu
Uống nước nhà cô
Đánh vỡ bát Ngô
Bà cô phải đền

The black-necked starling
Eat rice at the uncle's house
Drink water at the aunt's house
Broken the precious bowl*
The aunt has to pay for it

Note:  bát Ngô is the bowl made in China


chim sáo sậu 
Thuốc lào  

Băm bầu băm bí
Băm chị thằng Ngô
Băm cô thuốc Lào
Bán thuốc cho tao
Ba đồng một điếu
Nói thiếu nói thừa
Phải chừa nói láo

Chop the squash, chop the winter melon
Chop
the scared-crow's sister
Chop the woman selling rustic  tobacco
Sell me the rustic tobacco
Three bugs a pipe
No more lying

Cậu ơi là cậu  

Cậu lậu quả cà 
Cậu già cậu chết
Thổi nồi cơm nếp
Đem ra ngoài đông
Đánh ba tiếng cồng
Cậu ơi là cậu


Uncle smuggles the eggplants
Uncle is getting old and dies
Cook a pot of sweet rice
Take the casket to the field
Beat the gong three times
Oh uncle!  Oh uncle!Sợ ma   
Gió đập cành đa,
Gió đánh, cành đa.
Thầy nghĩ là ma,
Thầy vùng thầy chạy.
 Ba thằng ba gậy.
Đi đón thầy về.
 Wind smacking the banyan tree.
 Wind thwacking the banyan tree.
 Father, thinking it was a ghost,
 Took off and ran.
  Three boys with three canes
 Brought father back.
                (translated by Linh Dinh)


Chơi bịt mắt  

Mít mật mít dai 
Mười hai thứ mít
Ăn thịt ăn xôi
Chú chẳng nghe tôi
Tôi bịt mắt chú
Bao giờ nghe hú
Hãy mở mắt ra
Chạy khắp gần xa
Tìm ra người trốn

Honey jackfruit, chewy jackfruit
twelve different kinds of
jackfuits
to eat with meat and eat with sweet rice
You don't listen to me
I blindfold you
When you hear the howl
open the blindfold
and run all over the place
to find those who hide away


 


chơi bịt mắt
 
Sáo sậu  

Sáo sậu là sáo sậu đen
Sáo đen là em sáo đá
Sáo đá là má bồ nông
Bồ nông là ông ác là
Ác là là bà tu hú
Tu hú là chú chim di
Chim di là dì chim xanh
Chim xanh là anh cò bợ
Cò bợ là vợ thằng Ngô
Thằng Ngô là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen

The myan is the black myan
The black-necked starling is the younger brother of the Chinese starling
The Chinese starling is the pelican's mother
The pelican is the magpie's  grandfather
The magpie  is the koel's grand mother
The koel is the munia's uncle
The munia's is the blue bird's aunt
The blue bird is the stork's brother
The stork is the wife of scared-crow
The scared-crow is the myan's aunt
The myan is the black-necked starling's uncle
 
Ông Tiên  

Ông Tiển ông Tiên 

Ông có đồng tiền
Ông giắt mang tai
Ông cài mang khố
Ông ra chợ phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai nhóp nhép
Ông mua con tép

Về ông ăn cơm

The fairy man, the fairy man
He has the coin
He put it behind his ear
He tucks it in his loin cloth
He goes to the town's market
He buys a quid of betel and areace-nut

He chews and munches noisely
He buys small shrimps
And returns home to eat his meal
 ông tiên


 

Thả đỉa ba ba  

Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu cứt gà
Đổ vào nhà nào
Nhà ấy phải chịu


         
con ba ba 
Con cóc  

Úp chén úp đĩa
Đĩa ngu đĩa ngốc
Con cóc cụt đuôi
Ở bờ ở bụi
Ai nuôi mầy lớn
Dạ thưa thầy
con lớn mình ên.

Upturn the bowl, upturn the plate
Stupid plate, idiot plate
The frog with no tail
lives in the pond, in the bushes
Who brings you up?
Teacher, I grow up by my self
 

           con cóc
 
Xỉa cá mè  

Xỉa cá mè
Đè cá chép
Chân nào đẹp
Thì đi buôn men
Chân nào hèn
Ở nhà làm chó

cá mè

Pick the tench
Press the bass
The feet that are pretty
Go out to be a liquor trader
The feet that are ugly
Stay home to be a dog
 
Các loại bánh


Tròn như mặt trăng
Đó là bánh xèo
Có cưới có cheo
Đó là bánh hỏi
Đi đứng mệt mỏi
Đó là bánh bò
Ăn không đặng no
Đó là bánh ít
Giống nhau như hệt
Đó là bánh in….


Note: Each following cake is described according to the literal meaning of its name:


Round as the moon
That's the sizzling crêpe
Being wed with fee
That's the engagement cake
Walking around tiredly
That's the crawling cake
Not having enough to eat
That's the little cake
Looking exactly like each other
That's the printed cake


bánh ít

bánh bòCon mèo trèo cây cau


Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối,
giỗ cha chú mèo.

The cat climbs up the areaca nut tree
Asks where did the mouse go?

The mouse goes to the far away market
Buys fish sauce and salt to cook for the death anniversary of the cat's father.

con mèo trèo cây
cây cau 
Con gà cục tác lá chanh  

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi,
Con chó khóc đứng, khóc ngồi,
Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

Note:  Each animal below matches itself with its appropriate garnishes:

The chicken clucked, pecked on a lime leaf.
The pig goes, oink, oink, buy me an onion.
The dog sobbed standing up, sobbed sitting down,
Said, Mother, please, buy me a dime's worth of galingale.


 (translated by Linh Dinh)

con gà cục tác..
con lợn


con chó


Sound Dicrimination Exercises        Tongue Twisters      Vowels and Consonants     Songs & Poems  

Home              Vietnamese Language Homepage                Learning VN Online


Developed by Lê Phạm Thúy-Kim,  © 2008
Vietnamese Language Program at Arizona State Univeristy
   Last update May, 2008 
 kim dot le at asu.edu