Pre-Viewing and Listening ActivitiesĐI MUA NHÀ

Thảo luận trước khi xem.

2 / 4
  1. Khi muốn biết một căn nhà rộng như thế nào bạn sẽ hỏi..

    1.   Căn nhà này có bao nhiêu phòng?
    2.   Căn nhà này có bao nhiêu người?
    3.   Căn nhà có bao nhiêu mét?
    4.    Diện tích căn nhà này bao nhiêu? hay Diện tích căn nhà này bao nhiêu mét vuông?