Specific Viewing and Listening Activities

ĐI MUA NHÀ

Xem video đoạn phim khi người mua nhà hỏi về ngôi nhà ở Liễu Giai và chọn câu trả lời đúng.

 1. Ngôi nhà này có

  1.   3 phòng ngủ.
  2.   2 phòng ngủ.
  3.   một phòng ngủ và một phòng đọc sách.
  4.    4 phòng ngủ.
 2. Ngôi nhà này là

  1.   nhà một tầng
  2.   nhà hai tầng.
  3.   nhà ba tầng.
 3. Ngôi nhà này xây được
  1.    một tháng rồi.
  2.    hai năm rồi.
  3.    một năm rồi.
  4.    vài năm rồi.
 4. Ngôi nhà này hợp cho vợ chồng có con nhỏ vì

  1.    gần trường học.
  2.    có phòng chơi cho trẻ con.
  3.    khu vui chơi giải trí.
  4.    Cả hai câu a và c đều đúng.
 5. Ngôi nhà này KHÔNG có
  1.   bể bơi.
  2.   vườn.
  3.   sân.
  4.   ga ra/nhà để xe.