Pre-Listening/Viewing ActivitiesĐI MUA SẮM

Bạn sẽ được xem một đoạn phim về cảnh đi mua sắm ở Hà Nội, Việt Nam. Trước khi xem, hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Sau khi trả lời xong tất cả BA câu hỏi, nhấn nút Next Activities.